Kontakty

Koordinátor projektu

. Vysoké učení technické v Brně - Josef Rebenda, rebenda@vutbr.cz

Vedoucí partnerských týmů

Universitetet i Agder - Svitlana Rogovchenko, svitlana.rogovchenko@uia.no

UiT - Norges Arktiske Universitet - Tørris Koløen Bakke, torris.k.bakke@uit.no

Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně - Zuzana Pátíková, patikova@utb.cz

Masarykova Univerzita - Martin Chvátal, martin.chvatal@econ.muni.cz