MSLS Net

Budování kapacit v podpoře učení matematiky a statistiky

v Norsku a v České republice

   

Náš projekt vybuduje kapacitu univerzit v celé České republice a Norsku, aby mohly nabízet efektivní podporu výuky matematiky a statistiky (dále "MSLS podpora") prostřednictvím vytváření a šíření kvalitních školicích materiálů a pokynů pro správnou praxi pro nová a rozvíjející se centra MSLS.

Projektové konsorcium zahrnuje pět vysokoškolských institucí ze tří zemí. Vysoké učení technické v Brně (VUT) v České republice bude působit jako předkladatel projektu koordinující úsilí čtyř dalších účastníků: dvou českých univerzit, Masarykovy univerzity (MU) a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), a dvou norských univerzit, Norges arktiske universitet (UiT) a Universitetet i Agder (UiA).

Rozhodli jsme se uskutečnit tento projekt, protože roste potřeba podpory studentů při učení a porozumění matematice a statistice v našich institucích. Vzhledem k tomu, že nedostatek matematických dovedností studentů se projevuje ve většině zemí EHP, spojíme naše síly při sdílení zkušeností, znalostí a zdrojů k řešení tohoto tématu v projektu, který bude oboustranně výhodný pro všechny partnery v konsorciu. Zejména rozvoj takzvané „vzdálené podpory“ nabízené studentům, kteří nejsou na akademické půdě, je velmi zajímavý, v neposlední řadě kvůli současné pandemii COVID-19, která má významný dopad na vysokoškolské vzdělávání.

MSLS podpora je organizována jako mimoškolní rozšiřující aktivita, která ji odlišuje od běžné povinnosti související s výukou a vedením studentů. To vyžaduje nové a odlišné dovednosti a znalosti na straně lektorů působících v centrech MSLS podpory. Proto je třeba sdílet znalosti a zkušenosti s poskytováním podpory získané partnery konsorcia také s kolegy z jiných univerzit.

To je v kontextu obou partnerských zemí inovativní. Přestože na některých univerzitách v České republice a v Norsku již exitstují centra MSLS podpory, dosud nebyly učiněny žádné pokusy diskutovat a analyzovat zkušenosti s poskytováním MSLS podpory na systematickém a vědeckém základě. V našich národních kontextech je potřeba zpřístupnit robustní rámec pro MSLS podporu podložený důkazy, které mohou prokázat udržitelnost, přenositelnost a dopad na zkušenosti studentů. Inovativním prvkem v evropském kontextu je také poskytování vzdálené podpory.

Více informací

​​

​​

Novinky

25.03.2024

Project workshop at the international event „Excellent Education for…

Our MSLS Net team will organise a workshop at the conference „Excellent Education for All". The conference took place on April 24-25 in Prague, Czech Republic. The title of the workshop is „The…
Číst více »

22.03.2023

Presentation of the project results at MNT conference in Stavanger …

Náš týmový kolega Tørris Koløen Bakke prezentoval poster s výsledky, kterých UiT dosáhla v rámci projektu MSLS Net, na konferenci MNT. Konference se konala 16.-17. března 2023…
Číst více »

08.03.2023

The date of the final meeting

The date of the final meeting of the MSLS Net project will take place on June 12-14, 2023 in the Czech Republic in Zlín. The event will take place at Tomas Bata University in Zlín. The event program…
Číst více »

22.02.2023

Multiplier event at the Masaryk University in Brno

On January 26, 2023, the first Multiplier event took place at Masaryk University in Brno. The meeting was held in Czech. You can find the photos in the Activities / Events section.
Číst více »

​​